/ /

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0985 223 789

  Mr. Điệp: 0985223789 ( )

  Mr. Trung: 0935161826 ( )

  Mr. Lợi: 0932 135 229 ( )

  Mr. Trí: 0906 983228 ( )

  Ms.Nhi: 0902683228 ( )

  Mr.Quang Sướng: 0909583229 ( )

fbb yt zl gg

PHA HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÚNG CÁCH.

Cách pha hóa chất xử lý nước thải đối với các hạt polymer và hóa chất PAC

 

Polymer Cation. Sản phẩm dùng ở đây là: tinh thể trắng đục với 0,3 kg/ngày. Nồng độ thích hợp cho phản ứng keo tụ khoảng 3 ppm.

Polymer Anion. Sản phẩm dùng ở đây là: tinh thể trắng đục, độ hòa tan khá thấp. Liều lượng polimer cần dùng: 3 mg/l x 700 m3 = 2.1 kg/ ngày đêm. Nồng độ thích hợp cho phản ứng keo tụ khoảng 3 ppm.

Phèn Polyaluminium chloride PAC. Phèn dùng trong trường hợp này là PAC (Poly Aluminium Chloride) dạng bột màu vàng với khả năng hòa tan cao.

– Liều lượng phèn cần dùng: 250 mg/l x 700 m3 = 175 kg/ngày đêm.

– Nồng độ phèn thích hợp cho phản ứng keo tụ khoảng 250 ppm.

– Nồng độ phèn pha nên dùng khoảng 10 %.

 

Cách pha hóa chất xử lý nước thải dễ tiến hành đối với các loại hóa chất khác

Cách pha hóa chất xử lý nước thải đối với chất dinh dưỡng được dùng để nuôi cấy vi sinh trong bể xử lý yếm khí & hiếu khí. Chất dinh dưỡng chỉ sử dụng trong giai đoạn khởi động ban đầu để nuôi cấy vi sinh và được châm vào bể xử lý yếm khí và hiếu khí 

 

Axit Phosphoric (H3PO4): Acid phosphoric 85 % được sử dụng chủ yếu cung cấp phospho cho vi sinh vật ở bể xử lý sinh học. Liều lượng axit phosphoric cần dùng: 20 kg/ngày đêm.

Ure 10%: Ure được sử dụng chủ yếu cung cấp nito cho vi sinh vật ở bể xử lý sinh học. Liều lượng Ure cần dùng: 80 kg/ngày đêm.

Chlorine 70%. Dung dịch Chlorine được dùng làm tác nhân oxi hóa chất hữu cơ khử trùng nước thải.

   – Liều lượng Chlorine cần dùng khoảng 1kg/ ngày đêm.

   – Nồng độ Chlorine thích hợp dùng khử trùng nước thải khoảng 10 ppm.

   – Nồng độ Chlorine nên dùng trực tiếp dạng 10 %.

Xút vảy Coustic Soda Flakes NaOH 99%.  Xút vảy sử dụng ở đây là dạng nguyên chất dùng trong công nghiệp. Công dụng xút vảy được dùng để trung hòa nâng pH của nước thải chủ yếu tại bể tuyển nổi.

   – Liều lượng xút cần dùng:  50 ppm x 700m3 = 35 kg/ ngày đêm.

   – Bồn chứa xút: loại bồn Composite chuyên dùng có khả năng chịu được ăn mòn.

   – Nồng độ xút thích hợp dùng trung hòa nước thải từ 50 ppm.

Axit Sulphuric (H2SO4) 98%. Trong công trình xử lý này công dụng của axit sulphuric dùng để trung hòa hạ pH của nước thải nhuộm từ giá trị 9-11 xuống khoảng 7-8, chủ yếu tại bể trung gian.

   – Liều lượng acid cần dùng khoảng 21 kg/ngày đêm.

   – Bồn chứa axit: loại bồn composite chuyên dùng có khả năng chịu được ăn mòn.

   – Nồng độ acid thích hợp dùng trung hòa nước thải khoảng 30 ppm.

   – Nồng độ acid cần pha để pha đơn giản thường là 10 %.

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0985 223 789