Bột màu công nghiệp

Lithopone 28 30

Giá: 29,000 đ

Vàng 1138

Giá: 110,000 đ

Đỏ 1318

Giá: 85,000 đ

Cam 1904

Giá: 115,000 đ

Vàng chanh 1706

Giá: 32,500 đ

Vàng Thư 1725

Giá: 32,500 đ

Nhũ bạc

Giá: 125,000 đ

Tím 3502

Giá: 175,000 đ

Crôm (III) ôxít

Giá: 120,000 đ

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIẾT BỊ VIỆT TRUNG