CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIẾT BỊ VIỆT TRUNG
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIẾT BỊ VIỆT TRUNG

Hóa chất công nghiệp

Bột màu công nghiệp

Cam 1904

Cam 1904

Giá: 115,000 đ

Đỏ 1318

Đỏ 1318

Giá: 85,000 đ

Vàng 1138

Vàng 1138

Giá: 110,000 đ

Lithopone 28 30

Lithopone 28 30

Giá: 29,000 đ

titan TiO2- KA 100

titan TiO2- KA 100

Giá: 66,000 đ

Vàng chanh 1706

Vàng chanh 1706

Giá: 32,500 đ

Vàng Thư 1725

Vàng Thư 1725

Giá: 32,500 đ

Nhũ bạc

Nhũ bạc

Giá: 125,000 đ

Tím 3502

Tím 3502

Giá: 175,000 đ

Fast red-đỏ 5304

Fast red-đỏ 5304

Giá: 79,000 đ

Crôm (III) ôxít

Crôm (III) ôxít

Giá: 120,000 đ

Hóa chất thí nghiệm

Giấy bóng kính ( kiếng)

giấy bóng kính 11kg

giấy bóng kính 11kg

Giá: 1,150,000 đ

Hóa chất phân bón

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIẾT BỊ VIỆT TRUNG

title
title
title